Kan din klubb videreutvikles?

For å gi alle medlemmene i din klubb størst mulig utbytte av medlemskapet og mest mulig glede av bridgespillingen, er det viktig at de som leder klubben driver med kontinuerlig klubbutvikling. Med klubbutvikling menes da diverse tiltak som kan gjøres for å gjøre klubben enda bedre. Det er viktig at disse prosessene er målrettede og at man aller helst konsulterer med fagfolk underveis. I dag har vi kommet så langt at vi skjønner at bare å holde en lang rekke kurs og møter uten noen mål og mening ikke nødvendigvis innebærer noen forbedring eller cards-159600_960_720utvikling, men heller i mange tilfeller kan representere mye bortkastet tid, penger og ressurser. Målrettethet er derfor en verdi som må stå sentralt i klubbutviklingsarbeidet.

For å få et bedre overblikk over hvor klubben din står, hva den trenger og hva som gjøres for å gi den en ny giv, kan dere leie inne en konsulent som analyserer hvordan det ligger an. Norges Bridgeforbund har selvfølgelig sine menn som de fremhever som eksperter på dette området, men det går også an å trekke inn noen utenfra. Konsulenten vil skrive en analyse eller rapport som ser på organisasjonen og aktiviteten i klubben i sammenheng og peker ut styrker og svakheter. Selvfølgelig vil konsulenten også komme med forslag til forbedringer og aller helst konkrete virkemidler og tiltak som kan gjøre klubben bedre.

I noen tilfeller kan det også være lurt å trekke inn medlemmene i prosessen, og bruke dem som ressurser. Kanskje finnes det større potensial og flere ambisjoner i medlemsmassen enn det ledelsen er klar over. Bridgespillere er gjerne intelligente og ressurssterke mennesker, og mange av dem har også betydelig organisasjonserfaring. De som er med i klubben vet gjerne også best hvor skoen trykker.

Mange klubber stivner ved å kjøre de samme aktivitetene med de samme folkene år etter år, og ofte ser ikke ledelsen at dette ikke er nok til å rekruttere nye spillere. Sats derfor på klubbutvikling for å få tilført en ny dynamikk.