Bli bridgelærer – før arven videre

Hvis du er en erfaren bridgespiller med sansen for å formidle kunnskap, kan du passe til å bli bridgelærer. Da kan du ta bridgelærerutdanning, og få innsikt i metoder og verktøy for å lære bort spillet. Utdanningen tar for seg både didaktiske og metodiske emner, og går grundig i gjennom forskjellige typer kurs du kan arrangere på en veldig konkret måte. Dermed vil du ha et veldig solid grep om hvordan dette kan gjøres og ha kjennskap til standardkurs som du selv kan videreutvikle og tilpasse etter hvert som du får mer erfaring med undervisning og bedre forståelse av læringsprosessen.

Utdanningen tar for seg en lang rekke problemstillinger og berører alle faser i opplæringen. Den tar for seg hva du bør gjøre før selve kurset starter, hvordan du legger opp og gjennomfører et kurs for nybegynnere, og også hvordan man kan følge opp de som har tatt kurset og rekruttere dem til å bli faste deltakere på bridgekveldene. Opplegget samarbeider også med nybegynnerfestivalen, hvilket innebærer mange fordeler.

Det anbefales at alle som har tenkt å holde kurs, eller for den saks skyld planlegge og organisere kurs, tar denne utdanningen. Det er bare snakk om noen dager, og det er definitivt verdt det i forhold til den grundige gjennomgangen man får av mange forskjellige variabler som ikke er så åpeEncheres_bridgenbare før man begynner. I dagens bridgeverden er det strengt tatt ingen unnskyldning for ikke å ta slik utdanning før man begynner å holde kurs.

Opplegget krever at du møter opp på to samlinger, hvorav den første samlingen er den viktigste fordi den tar for seg både planleggingen og gjennomføringen av kurs. Her lærer du det meste som skal til, og får tilgang til helt konkrete kursopplegg. Etter at du har prøvd det ut ved å avholde et kurs, kan du komme på den andre samlingen og lære om oppfølging etter kurs.