Bladet Norsk Bridge

Norsk Bridge er bladet for nordmenn som er interessert i bridge, spiller jevnlig og vil følge med på det som skjer rundt omkring i bridge-Norge. Som mange vet har dette tidsskriftet lenge bare vært tilgjengelig i en elektronisk form på nettet, men nå har Norges Bridgeforbund gått til det skrittet å lansere en papirutgave med pent, glatt papir, kult design og god fargeklarhet. Tanken er at dette skal gi organet en ny tilgjengelighet, og at man skal kunne lese Norsk Bridge på en annen måte enn før. Kanskje kan det også resultere i at du ser Norsk Bridge på et lege- eller tannlegekontor om ikke så altfor lenge.

Norsk BridgeNorsk Bridge er medlemsbladet til Norges Bridgeforbund, og utgis kvartalsvis, det vil si fire ganger i året. Noen ganger kommer det spesialutgaver som gjør at det totale antallet per år blir enda høyere. Etter stadige klager og påminnelser fra særlig eldre bridgespillere har endelig forbundet tatt seg sammen og lovet å gjeninnføre en papirutgave.

Styret har bestemt at det skal gå an å abonnere på tidsskriftet, men klager fortsatt over høye kostnader. De har derfor besluttet at bladet nok en gang vil gå tilbake til kun å være i elektronisk form hvis det blir for få abonnenter over tid. Prisen har dessverre blitt satt til såpass mye som 250 kroner i året, nok en gang med begrunnelsen at det er høye kostnader til trykking, adressering, pakking og frankering. De som abonnerer vil selvfølgelig få bladet sendt rett hjem i postkassen.

Det er gledelig å se at Norsk Bridge nå er tilbake i papirutgaven, men man må spørre seg hvorfor ledelsen i forbundet fortsatt lar sin motvilje skinne i gjennom på denne måten. Man burde heller glede seg over at medlemmene ønsker et håndfast bevis på sin tilknytning til sporten og forbundet som kan ligge fremme i stua.